Služby

Poskytujeme odborné poradenstvo v oblastiach zameraných na možnosti získania a využitia finančných prostriedkov z domácich a zahraničných zdrojov, organizujeme vzdelávacie aktivity (školenia, kurzy, semináre, workshopy, konferencie), pomôžeme Vám s prípravou, realizáciou, monitorovaním a vyhodnotením projektov ...

Dúfame, že budete s našou ponukou služieb spokojní, akékoľvek pripomienky samozrejme uvítame. Pre viac informácií nás navštívte osobne alebo nás kontaktujte na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

 

Poradenstvo

Zverte sa nám s akoukoľvek otázkou. Poradenstvo je veľmi dôležité nielen pre laikov. Neváhajte nás teda navštíviť s akýmkoľvek problémom alebo otázkou. Náš zaškolený a plne profesionálny personál Vám na všetky otázky ochotne odpovie a veľmi ocení Váš záujem o našu činnosť.

Oblasť:

 • možnosti získania a využitia finančnej podpory z domácich a zahraničných zdrojov
 • príprava projektov
 • realizácia projektov
 • monitoring projektov
 • tvorba podnikateľských plánov
 • tvorba rozvojových dokumentov
 • spracovanie sektorových analýz

Organizovanie vzdelávacích aktivít

seminárov, workshopov, kurzov, konferencií pre širokú cieľovú skupinu

Oblasť:

 • možnosti získania a využitia finančnej podpory z domácich a zahraničných zdrojov
 • príprava projektov
 • realizácia projektov
 • monitoring projektov
 • tvorba podnikateľských zámerov a plánov
 • tvorba rozvojových dokumentov
 • spracovanie sektorových analýz

 

Projektovanie

Pomôžeme Vás s prípravou, realizáciou, monitorovaním a záverečným vyhodnotením zrealizovaných projektov.

Oblasť:

 • vyhľadávanie a identifikácia vhodnej výzvy
 • pomoc pri zabezpečení zdrojov na spolufinancovanie
 • príprava (napísanie) projektu
 • manažment projektu
 • expertná a lektorská činnosť na projekte
 • vedenie ekonomiky projektu
 • administratíva projektu
 • monitoring projektu

Spracovanie strategických rozvojových dokumentov

 • podnikateľské zámery a plány pre malé a stredné podniky, veľké podniky a neziskové organizácie,
 • rozvojové dokumenty pre obce, mikroregióny, regióny a kraje