Dokumenty

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP (03_2015-02_2016) – Aktualizácia č. 1

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle prvú aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na obdobie marec 2015 – február 2016, ktorú nájdete v časti výzvy/harmonogram výziev. Bližšie informácie k prvej aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev a odporúčaniam súvisiacim s prípravou projektov spolufinancovaných z OP KŽP sú uvedené v dokumente „Informácia k aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016“.

 

 

Čerpanie ŠF a KF k 30. 4. 2015
Tlačová správa
• Príloha 1
• Príloha 2
• Príloha 3
• Príloha 4

 

 

 

Miestna dátová základňa za okresy Banská Bystrica, Detva, Krupina a Zvolen rok 2013

Banská Bystrica.doc (117760)

Banská Bystrica.xls (27,5 kB)

Detva.doc (116 kB)

Detva.xls (31 kB)

Krupina.doc (117248)

Krupina.xls (30,5 kB)

Zvolen.doc (120832)

Zvolen.xls (30,5 kB)

 

 

Miestna dátová základňa za okresy Banská Bystrica, Detva, Krupina a Zvolen rok 2012

Banská Bystrica.xls (33280)

Detva.xls (33280)
Krupina.xls (33280)

word - char. okresu_BB.doc (351232)
word - char. okresu_DT.doc (354304)
word - char. okresu_KA.doc (349184)
word - char. okresu_ZV.doc (358400)
Zvolen.xls (33280)

 

AKTUALIZOVANÝ ZOZNAM IS RRA - september 2014

Aktualizovaný zoznam IS RRA je na mesačnej báze upravovaný dokument, obsahujúci aktuálny zoznam regionálnych rozvojových agentúr - členov IS RRA s kompletnými kontaktnými údajmi.

mesačne aktualizovaný zoznam kontaktov RRA 09_2014.pdf (317839)

 

Miestna dátová základňa za okresy: Banská Bystrica, Detva, Krupina a Zvolen

MDZ_okres_BB_2011.pdf (369,4 kB)
MDZ_okres_DT_2011.pdf (369,7 kB)
MDZ_okres_KA_2011.pdf (365,9 kB)
MDZ_okres_ZV_2011.pdf (364,8 kB)