Projekty

Od dávok k platenej práci

Mesto Banská Bystrica za svoj cieľ programu prepájania služieb zamestnanosti s poskytovaním sociálnych služieb pre dlhodobo nezamestnaných stanovilo vytvoriť model medzitrhu práce v lokálnych podmienkach, ktorým chce poskytnúť dlhodobo nezamestnaným, poberateľom DvHN dočasne podporované zamestnanie spojené s aktivitami zameranými na zvýšenie ich zamestnateľnosti.

Vytvorenie, realizácia a overenie modelu medzitrhu práce v pilotnom projekte s názvom „OD DÁVOK K PLATENEJ PRÁCI“ podporí tvorbu nového systému. Bližšie informácie tu